Your Data, Smart

Español | English | Català

Visió total

D'especulacions a fets

BIART ha desenvolupat una plataforma integral de Business Intelligence la qual forma la base d'intel-ligència de tots els seus clients. La mateixa permet analitzar dinàmicament i de cap a cap tota la informació produïda pels sistemes a través de diverses visualitzacions com reportes o taulers de control dels quals poden ser accedits des d'un ordinador, tauleta o SmartPhone.
És a través d'aquesta plataforma que els nostres clients poden fer el salt de qualitat en la presa de decisions, passant d'especulacions a fets i coneixements palpables derivant en el seu conseqüent creixement.

En formar part de la nostra xarxa de clients, BIART desenvolupa un node dedicat a l'empresa. En el mateix es vuran reflectits els informes i taulers de control associats al negoci. D'altra banda, la plataforma està preparada per realitzar anàlisis dinàmics sobre les diferents fonts de informació provinents de cada sistema permetent afegir, relacionar i quantificar tots els aspectes necessaris.

De reacció a acció

La plataforma compta amb sistemes d'avisos dels quals permeten establir diferents llindars i objectius sobre determinades mètriques i enviar alertes quan aquestes hagin creuat aquests llindars.
Els experts en Business Intelligence de Biart tenen com a principal objectiu crear relacions, mètriques i dimensions noves que li permetran conèixer nous aspectes subjacents de l'operatòria de cada empresa. D'aquesta manera es podran detectar immediatament nichos i punts de millora rellevants per al negoci, generant un augment directe en els seus beneficis en operar sobre els processos que generen les majors pèrdues i fomentar aquells que més ho beneficien. Així la nostra plataforma aconsegueix explicar i marcar el millor rumb per al seu negoci.